Eibergen
beweegt

Eibergen beweegt

De Stichting Eibergen beweegt heeft ten doel, zoals 13 juni 2022 notarieel is vastgelegd:

a. Het zorgdragen dat Eibergen een gezellig, actief, aantrekkelijk, leefbaar en veilig dorp blijft met goede voorzieningen voor jong en oud. En dat het toekomstbestendig is voor bewoners en ondernemers;

b. Het bewerkstelligen van samenwerking tussen de verschillende (ondernemers-) verenigingen en andere verbanden en het creéren van draagvlak onder de leden van gemelde verenigingen over de gezamenlijke uitgangspunten met betrekking tot promotie van Eibergen;
gemelde verenigingen over de gezamenlijke uitgangspunten met betrekking tot de promotie

Partijen stimuleren om hun activiteiten op elkaar af te stemmen, waarmee de kans van slagen van activiteiten groter wordt.
– Zorgen dat activiteiten breed bekend gemaakt kunnen worden op een centraal punt; de website eibergen.nl/agenda en via maandposters.
– Een algemene vrijwilligerspool organiseren, waar partijen tijdens hun activiteit gebruik van kunnen maken.

Podiumdorp

Toerisme

Vrije tijd

Vrijwilligerspool

Berkellands Naoberfonds

Het Berkellands Naoberfonds heeft als doel de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen, stichtingen of andere organisaties. Een idee is goed als het een positieve bijdrage levert aan de Berkellandse samenleving én aantoonbaar draagvlak in de wijk of buurt heeft. Het heeft de voorkeur als het idee ook inzetbaar is in andere plaatsen in de gemeente. Het idee mag geen winstoogmerk hebben. Het Naoberfonds is bedoeld voor plannen die inwoners zelf organiseren, en waarbij zij zelf tijd, middelen en menskracht inbrengen.

Voor meer info:

https://www.gemeenteberkelland.nl/direct-regelen/

Ontdek Eibergen

  • Gerries Glasmuseum

    Bekijk meer

  • Sportpark Den Elshof

    Bekijk meer

  • Workshop kinderen met (groot)ouders

    Bekijk meer