Vrije tijd in Eibergen

Eibergen kent vele verschillende verenigingen en stichtingen met een divers aanbod van activiteiten.
Wil je meer weten bezoek dan de website van onderstaande verenigingen.

 • Vrouwen van Nu afdeling Eibergen

  Bekijk meer

 • Seniorenorkest “De Achterhoek”

  Bekijk meer

 • Stichting Marke Mallem

  Bekijk meer

 • Volleybal vereniging Boemerang

  Bekijk meer

 • BC Yapton

  Bekijk meer

 • FC Eibergen

  Bekijk meer

 • Muziekvereniging Excelsior Eibergen

  Bekijk meer

 • Tennis- en Padelvereniging Mallumse Molen

  Bekijk meer

 • RTC De Stofwolk

  Bekijk meer

 • De Kruidenhof

  Bekijk meer

 • Eibergse IJsvereniging

  Bekijk meer

 • Odival

  Bekijk meer

 • PC & LR De Berkelruiters

  Bekijk meer

 • De Berkelzangers

  Bekijk meer

 • Jongeren organisatie Jimmy’s Berkelland

  Bekijk meer

 • ASV Eibergen

  Bekijk meer

 • evaYoga

  Bekijk meer

 • Muziekvereniging Euphonia

  Bekijk meer

 • ‘Care for Music’

  Bekijk meer

 • Stichting Survivalrun Beltrum

  Bekijk meer

 • Bibliotheek Oost-Achterhoek

  Bekijk meer

 • Scouting Skoltaro

  Bekijk meer

 • TC Eibergen

  Bekijk meer

Promotiefilm Sportpark de Bijenkamp

De sportverenigingen kennen ieder hun eigen historie en zijn vanuit verschillende locaties ingevlogen op de Bijenkamp. Op de accommodatie zijn gevestigd voetbalvereniging FC Eibergen, atletiekvereniging ASV Eibergen, wieler- en skeelervereniging RTC de Stofwolk, tennis- en padelvereniging TV Mallumse Molen en Eibergse ijsvereniging. In de afgelopen decennia zijn de meeste accommodaties volledig vernieuwd en hiermee gereed voor de toekomst. Het mag als bijzonder worden genoemd dat deze combinatie van sporten in een straal van enkele honderden meters wordt aangeboden.

De laatste jaren zijn de verenigingen elkaar steeds vaker gaan ontmoeten en dezelfde taal gaan spreken. Er is een goede harmonie ontstaan en bevestigd dat door samen te werken er vele voordelen behaald kunnen worden. Het aanbod van sporten is al groot, maar de huidige maatschappij vraagt om een breed, gevarieerd en flexibel aanbod. Ook sport is onderhevig aan trends en als verenigingen zullen verenigingen moeten meebewegen. De toekomst zal worden ingekleurd in gezamenlijkheid met als doel het bieden van een sociale sportomgeving voor iedere doelgroep. Van jong tot oud, van recreatief tot prestatief, van regulier tot aangepast, voor iedereen is er een plek.

Naast het bieden van een sportaccommodatie vinden de verenigingen het van groot belang dat de natuurlijke omgeving prominent aanwezig is. Het aankleden van het park met natuurlijke elementen stimuleert de bewustwording voor flora en fauna bij de bezoekers en geeft een extra dimensie aan het sporten. Openbaar aanwezige faciliteiten als wandelpaden en beweegtoestellen bieden aan nieuwe doelgroepen die mogelijkheid laagdrempelig in aanraking te komen met beweegvormen. Om die reden vinden de verenigingen het belangrijk om verbindingen onderling te leggen, maar zeker ook met lokale ondernemers, instanties en specifieke doelgroepen. Door samenwerking zullen we de woonkern Eibergen beter op de regionale kaart kunnen zetten. Dit draagt bij aan de algemene leefbaarheid en het welzijn van de inwoners en bezoekers in Eibergen en omstreken.

Onze missie

De sportverenigingen kennen ieder hun eigen historie en zijn vanuit verschillende locaties ingevlogen op de Bijenkamp. Op de accommodatie zijn gevestigd voetbalvereniging FC Eibergen, atletiekvereniging ASV Eibergen, wieler- en skeelervereniging RTC de Stofwolk, tennis- en padelvereniging TV Mallumse Molen en Eibergse ijsvereniging. In de afgelopen decennia zijn de meeste accommodaties volledig vernieuwd en hiermee gereed voor de toekomst. Het mag als bijzonder worden genoemd dat deze combinatie van sporten in een straal van enkele honderden meters wordt aangeboden.

De laatste jaren zijn de verenigingen elkaar steeds vaker gaan ontmoeten en dezelfde taal gaan spreken. Er is een goede harmonie ontstaan en bevestigd dat door samen te werken er vele voordelen behaald kunnen worden. Het aanbod van sporten is al groot, maar de huidige maatschappij vraagt om een breed, gevarieerd en flexibel aanbod. Ook sport is onderhevig aan trends en als verenigingen zullen verenigingen moeten meebewegen. De toekomst zal worden ingekleurd in gezamenlijkheid met als doel het bieden van een sociale sportomgeving voor iedere doelgroep. Van jong tot oud, van recreatief tot prestatief, van regulier tot aangepast, voor iedereen is er een plek.

Naast het bieden van een sportaccommodatie vinden de verenigingen het van groot belang dat de natuurlijke omgeving prominent aanwezig is. Het aankleden van het park met natuurlijke elementen stimuleert de bewustwording voor flora en fauna bij de bezoekers en geeft een extra dimensie aan het sporten. Openbaar aanwezige faciliteiten als wandelpaden en beweegtoestellen bieden aan nieuwe doelgroepen die mogelijkheid laagdrempelig in aanraking te komen met beweegvormen. Om die reden vinden de verenigingen het belangrijk om verbindingen onderling te leggen, maar zeker ook met lokale ondernemers, instanties en specifieke doelgroepen. Door samenwerking zullen we de woonkern Eibergen beter op de regionale kaart kunnen zetten. Dit draagt bij aan de algemene leefbaarheid en het welzijn van de inwoners en bezoekers in Eibergen en omstreken.

“Sportpark de Bijenkamp,
een leven lang sporten in een sociale natuurrijke omgeving”

Contact

Sportpark de Bijenkamp

Rietmolenseweg 5-6, 7156 MD, Eibergen
website: www.sportparkdebijenkamp.nl
Facebook: www.facebook.com/sportparkdebijenkamp
Instagram: www.instagram.com/sportparkdebijenkamp
Email: info@sportparkdebijenkamp.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven van Sportpark de Bijenkamp worden gepubliceerd op de volgende pagina:

Achtergrond informatie

De Bijenkamp is een eeuwenoud gebied

De naam De Bijenkamp is een oude veldnaam van het gebied waar nu het sportpark ligt. Eerder maakte het onderdeel uit van de marke Mallem. Op 6 mei 1695 is er een vermelding dat ‘Meghtelt Calecamp, weduwe en boedelhoudster van burgemeester Frederick Verwit, verklaart, verkocht op- en overgedragen te hebben aan Herbert Cuiper de kamp genoemd den Beijenkamp in de boerschap Mallum gelegen achter de Rossenmorsbraeke’. Rosschemors was een boerderij in de aangrenzende Needse buurschap Hoonte.

Ontstaan van het sportpark De Bijenkamp

Vanaf 1967 is er sprake van verdergaande gemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Eibergen en Neede. Op initiatief van ‘Bouwburgemeester’ Frans Hermsen zijn er plannen om Eibergen en Neede met woningen naar elkaar toe te laten groeien. De bedoeling is dat centraal een sportaccommodatie komt te liggen met buitensportvelden, een sporthal en een overdekt zwembad waarvan door de sportverenigingen van beide gemeenten gebruik gemaakt kan worden.

Na een aanvankelijk optimisme komen er van Needse zijde meer en meer bezwaren en wordt het steeds duidelijker dat men vanuit de gemeente Neede niet wil verhuizen naar het nieuwe sportpark dat op het grondgebied van Eibergen ligt. Er komt geen gezamenlijke sporthal en ook geen overdekt zwembad op De Bijenkamp. Verder bouwt men in Neede geen woningen richting Eibergen en het plan Simmelink voor woningbouw in Eibergen krijgt een situering richting Rekken. De drie velden die zijn aangelegd voor sportclub Neede blijven ongebruikt liggen en worden later ingezet voor oefenwedstrijden van de voetbalclubs in de winter en voor het bedrijven- en zomeravondvoetbal.

De gemeente Eibergen gaat ondanks het afhaken vanuit Neede door op de ingeslagen weg wat betreft de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex en zo wordt sportcomplex De Bijenkamp geboren. Het terrein waarop men het sportpark wil vestigen, is eigendom van de familie Ten Dolle. Zij worden uitgekocht en gaan aan de Rekkense Binnenweg wonen (nu woont daar de familie Penterman).

Modernisering van De Bijenkamp

In feite speelt modernisering van de Bijenkamp al in 1999 wanneer mevrouw Emmens burgemeester van Eibergen is. Ook na de gemeentelijke herindeling van 2005 blijft dit een actueel punt. Verder speelt de vraag of de nieuwe N18 eventueel over het terrein van De Bijenkamp wordt gelegd. De wethouders Zappeij en Meijerink taxeren de verplaatsing op 17 miljoen en om die reden wijzen ze het plan om de N18 over de Bijenkamp te leggen af. Van diverse kanten worden vraagtekens gezet bij deze veel te dure aanname en de keuze met betrekking tot de situering van de N18.

In 2010 komt wethouder Boer met een voorstel voor een nieuw sportpark aan de rand van het dorp Eibergen met de vier takken van sport: voetbal, tennis, atletiek en wielrennen. Hiervoor is een totale investering nodig van 5,5 miljoen wat significant lager is dat de eerder genoemde 17 miljoen. Er zijn drie opties waar de politiek een keus kan maken:

 1. Revitalisering zonder te privatiseren
 2. Revitalisering en privatisering en
 3. Volledig verplaatsing.

Op 22 januari 2013 neemt de gemeenteraad bij kleine meerderheid dat sportpark De Bijenkamp blijft en dat het wordt opgeknapt.

Dit resulteert in moderne accommodaties voor zowel FC Eibergen, RTC de Stofwolk en ASV en de Eibergse IJsvereniging beschikt vanaf 2018 over een 400 meter natuurijsbaan en een clubgebouw. De tennisvereniging heeft de modernisering in 2020 opgepakt.

Dit alles zorgt voor een moderne en duurzame sportpark de Bijenkamp met faciliteiten die tot de regionale (en ver daarbuiten) TOP behoren.